Lütfen ilgili kategoriyi seçinizYARATICI DRAMA

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. .Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Çocuk oyunla öğrenir ve içinde yaşadığı dünyayı tanır.Çocuğun hayatı oyundur.Oynayarak birey olmayı öğrenirler.TAKEV OKULLARI olarak bu amaçlar doğrultusunda  1. 2. 3. Sınıflarımızın haftalık ders proğramları içerisinde Drama dersi yer almakta ve öğrencilerimiz zihinsel ve bedensel dillerini oyun tadında etkinliklerle ortaya kayabilmektedir.

Oyun hayatın içerisinde strateji geliştirmenin provasıdır.

Bugünün oyuncu çocukları,yarının oyun kurucuları TAKEV OKULLARINDA yetişirler.Üyeliklerimiz ve Desteklediklerimiz

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

Client logo
Client logo
Client logo