ECO SCHOOLS 

Eko-Okullar Programı

   
   

Eko-Okullar Programı ilk okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

         

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.

         

 

 

TAKEV İlk  Okulu  Eko-okul programı ile ilgili olarak yaklaşık 8 yıldır çalışmaktadır.İlk 2 yıl “SU”  daha sonraki yıllarda sırasıyla “ÇÖP ATIK” , "BİYOÇEŞİTLİLİK" ve "ENERJİ"  termaları üz<erinde çalışarak 4  YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ alınmıştır. Son 2 yılın konusu ise “TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIMIZ”dır.Üyeliklerimiz ve Desteklediklerimiz

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

Client logo
Client logo
Client logo