TÜRK DİL DERNEĞİ 

DİL DERNEĞİ, Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil Devriminin güçlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda uğraş verenler arasında dayanışma sağlayarak uygar ve barışçı çabalarla bilimsel, yazınsal, ekinsel, sanatsal etkinliklere ağırlık verip öncülük yapmak ve Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini sürdürmek için 22 Nisan 1987'de kurulmuştur.
Dernek, Bakanlar Kurulunun 24.7.2002 günlü, 2002-4812 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Derneğin amacı, "Türkçenin özleşmesini, bütün bilim, teknik, sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve bilimsel yöntemleri uygulayarak sağlamaya çalışmak"tır.
DİL DERNEĞİ, bu amacına erişmek için çağdaş yöntemleri izleyerek

- Türk dilinin özleşmesine ve gelişmesine yarayacak sözlükler hazırlamak;
- Türkçe dilbilgisi üzerinde incelemelerde bulunmak;
- Türkçenin duruk, tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak;
- Türlü bilim, sanat ve teknik alanlarında kullanılan yabancı kökenli terimleri
           Türkçeleştirmek;
- Dil sevgisini pekiştirmek için resmi ve özel kuruluşlarla, her düzeydeki öğretim kurumlarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak;
- Toplantılar, bilimsel çalışmalar, konuşmalar, sergiler, yarışmalar düzenlemek;
- Kuruluş günü ve Dil Bayramında törenleri yapmak; gibi etkinliklerde bulunur.

2010 yılından beri Takev Özel İlköğretim Okulu İzmir Dil Derneği ile  “Türkçe Günleri” düzenlemektedir.Üç gün süren bu etkinliklerde kalabalık  yazar kadrosu okulumuzda ağırlanmaktadır. Yazarlarımız öğrencilerimiz ile kitap söyleşileri, atölye çalışmaları yapmaktadırlar.Amacımız öğrencilerimizde anadili bilincini kökleştirmek,  dil sevgisini pekiştirmektir. Üyeliklerimiz ve Desteklediklerimiz

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

Client logo
Client logo
Client logo